Privacy

Op 25 mei 2018 is de Privacywet (AVG) ingegaan.
Dit houdt in, dat ook onze biljartvereniging zich daar aan dient te houden.
Het bestuur heeft daarom een privacy policy opgesteld. Zie hieronder de link
voor de download.
Privacy Policy

Hierbij hoort ook de privacy-kennisgeving, die voor alle leden geldt en voor nieuwe leden gaat gelden. Individuele leden hebben via mail hiervan kennis genomen.
Klik op de link voor de download.
Privacydoc de Sport 2018